Doğal Yaşamda Yaratıcılık: Doğal Ortamlarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Bolu Köroğlu Dağlarının Doğal Ortamında Yaşama Bakışınız Değiştirin

Doğal Yaşamda Yaratıcılık: Doğal Ortamlarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Mayıs 13, 2019 Doğa Yürüyüşü 0

Çevremiz nasıl düşündüğümüz ve davrandığımız konusunda kritik bir rol oynar. Kentsel ortamlarda yaşayan bireylerin çoğunun yaşadığı modern çevre, doğal ortamlara maruz kalmada azalma ve teknolojiye bağlılığın artması ile ilişkilendirebiliriz. Veriler, çocukların açık hava ve sporda günde sadece 15-25 dakika harcadığını göstermektedir. Her geçen gün bu sayı azalmaya devam ediyor. 

www.bolukamp.com
Doğal Yaşamda Yaratıcılık: Doğal Ortamlarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi

1988’den beri milli parklara kişi başına ziyaretlerde% 20, doğaya dayalı rekreasyonda(
park, bahçe) ise 1981’den bu yana% 18–25 düşüş olmuştur. Aynı zamanda, anaokulu çağındaki çocukların %80’i bilgisayar kullanıcısıdır. Ortalama 8–18 yaşları günümüzde bir veya daha fazla ortam türü (TV, cep telefonları, bilgisayarlar) kullanarak günde yedi buçuk saatten fazla zaman harcıyor, yetişkinler muhtemelen farklı medya teknolojisi biçimleriyle daha fazla zaman geçirmektedir.

Doğal bir ortamda üst düzey bil işsel becerilerin test edilmesi zordur. Mevcut çalışma, katılımcıların uzun bir süre boyunca doğaya maruz kalmaları ve test sırasında hala o doğal ortamda bulunmaları bakımından olumludur. Zorlu test ortamına rağmen, mevcut araştırmalar, doğal bir ortamda gerçekten uzun zaman geçirmek, gerçek, ölçülebilir bir bil işsel avantaj olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bil işsel değişikliklerin, dikkat işlevinin ve yüksek dereceli bil işsel becerilerin doğal bir ortama sürekli maruz kalma ile geliştiğini göstermektedir.

www.bolukamp.com
Doğal Yaşamda Yaratıcılık: Doğal Ortamlarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Doğaya maruz kalmak aynı zamanda, psikolojik sosyal sağlık için önemlidir. Beynin “varsayılan durum” ağları olarak da adlandırılabilir. Varsayılan durum ağı, dinlendirici iç gözlem sırasında aktif olan ve farklı düşünme görevi gibi ön bölümü (lob) fonksiyonu gerektiren görevlerde etkin performansa neden olan bir dizi beyin alanıdır. Zihin doğal uyaranlara maruz kalırken, varsayılan duruma girebilecek bir iç gözlem ve zihin dolaşımına girebilir.

Bu çalışma, doğa ile ilişkili üst düzey bil işsel işlevdeki sistematik değişiklikleri belgeleyen ilk çalışmadır. Bu alanda yapılması gereken çok daha fazla araştırma var, ancak mevcut çalışma tamamen kopuk doğal ortamlarda bile etkilerin ölçülebilir olduğunu ve daha ileri çalışmalar için zemin hazırladığını göstermektedir. Bil işsel ve sosyal deneyimlerimizle ilgili olarak, şu andaki teknoloji yönünden toplumumuzda değişti ve bu değişimlerle ilişkili sağlık maliyetlerini tam olarak değerlendirmek zordur. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, doğaya daldığımızda yaşadığımız doğal çevreye maruz kalmanın aksine, teknoloji bakımından zengin, banliyö veya kentsel bir çevreye sürekli maruz kalmakla ilgili bil işsel maliyetlerin olduğunu ortaya koymaktadır.

www.bolukamp.com
Doğal Yaşamda Yaratıcılık: Doğal Ortamlarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Mevcut araştırma için sınırlama, doğaya maruz kalma süresinin artması, teknolojiye maruz kalmanın azalması veya doğada üç gün geçirmiş bir insanın diğer faktörlere bağlı olup olmadığının belirlenmesidir. Gerçek dünyadaki çok günlük yürüyüş deneyimlerinin çoğunda, doğaya ve teknolojiye maruz kalmak ters orantılıdır ve bir faktörün diğerinden daha fazla etkisinin olup olmadığını belirleyemiyoruz. Bilimsel bir bakış açısıyla, doğanın ve teknolojinin yaratıcı problem çözme üzerindeki benzersiz etkilerini anlamak teorik olarak önemli olabilir; Bununla birlikte, pragmatik bir bakış açısıyla, bu iki faktör genellikle aynı madalyonun farklı tarafları olarak kabul edilebilecek kadar güçlü bir şekilde ilişkilidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir